اهداف اصلی مدرسه ایران فردا را مطالعه کنید.

» مدرسه خوب تعاریف مختلفی دارد.

» تربیت شهروند خوب از اهداف مدرسه خوب است.

» دوره اول متوسطه زیر ساخت دوره دوم متوسطه است.

» یادگیری با طعم لذت در مدرسه برای دانش آموزان دوره ابتدایی و دوره اول متوسطه امری ضروری است و در آینده آنان تاثیرگذار است.

» بعضی دورس مثل درس ریاضی ، هوش و خلاقیت، انجام کارهای گروهی ، مبحث های پژوهش و ورزش و بازی هر چقدر عمق پیدا کند به آموزش دانش آموزان مدرسه کمک می کند.

» طرح کیف در مدرسه در سه کشور پیشرفته پیاده می شود و به تازگی به کشور ما نیز منتقل شده است.

» طرح کیف در مدرسه به دانش آموز کمک می کند که بعد از مدرسه در کنار خانواده به نیازهای عاطفی خود پاسخ بدهد.

» خانواده ها به اردوهای مدرسه توجه کنند یک مدرسه خوب با صرف هزینه مالی و زمانی شاخصه ی مهمی چون اردو که بسیار تاثیر گذار است را برگزار می کند.

» در دوره ابتدایی مدرسه خوب دارای اتاق گل بازی ، نقاشی و کارگاه هاست که در دوره متوسطه اول این مهارت ها به طور جدی تر و در قالب کارگاه سفال آموزش داده می شود.

»  والدین برای انتخاب مدره خوب می توانند به مدارس مراجعه کنند از دانش آموزان آن مدرسه سوال کنند و یا با والدین دانش آموزان صحبت کنند

» والدین برای انتخاب مدرسه مناسب باید به خروجی مدرسه توجه کنند

» دانش آموزان برای انتخاب مدرسه ایده آل باید به فعالیت های مدرسه اعم از فعالیت های آموزشی، فرهنگی و ورزشی توجه کنند

» برای انتخاب مدرسه مناسب با دبیران مدرسه صحبت کنند و دبیرانی که خروجی بیشتری داشتند را ملاک قرار دهند

» منابع درسی مدرسه بسیار اهمیت دارد

» دانش آموز باید از نظر سطح یادگیری با مدرسه همخوانی داشته باشد

» اگر دانش آموز با سطح بالا در مدرسه با سطح متوسط تحصیل کند، موفق نخواهد بود

» اگر دانش آموز با سطح متوسط به مدرسه ای در سطح بالا تحصیل کند، ضربه می خورد

» دانش آموز می تواند با دوپینگ ( شرکت در کلاس های آمادگی آزمون ورودی ) وارد مدارس سطح بالا شود ولی اگر سواد او واقعی نباشد کم کم دچار مشکل می شود

» والدین باید فاصله فرزندشان از نظر درصد یا معدل با نفر اول قبولی در آزمون را بسنجند

» والدین به توانایی های فرزندشان توجه کنند

» والدین می توانند برای انتخاب بهترین مسیر و هدایت فرزندشان از مشاوران تحصیلی کمک بگیرند.

ما حداکثر تلاشمان را میکنیم تا در موارد فوق بهترین عملکرد را داشته باشیم.