امکانات مدرسه :
کارگاه کامپیوتر
اتاق بازی
حیاط پویا
فضای سبز
اتاق مشاوره
آزمایشگاه
کلاس های هوشمند
کلاس آنلاین و آزمون مجازی
گلخانه
نمازخانه
ایستگاه مجلات